Truyền thông thương hiệu "ra rả", liên tục có bị ghét?

(THPL) - Biết là có nhiều người không thích, trong đó có nhiều khách hàng mục tiêu, nhưng vì sao các thương hiệu vẫn liên tục quảng cáo mà không sợ bị họ tẩy chay vì… thấy ghét?